Home
Menu
Zoeken Annuleer

Weerbaarheid


Sinds de informatie-avond in het schooljaar 2011-2012 biedt school Waliën, op verzoek van de ouders, een weerbaarheidstraining aan in groep 7 en 8. De training wordt door een externe trainer verzorgd. Uit de evaluaties kwam (telkens) naar voren dat de ouders en kinderen van groep 7 en 8 het wenselijk vinden dat de school zo’n weerbaarheidstraining blijft aanbieden aan groep 7 en 8.

De training wordt gedaan door een geregistreerde weerbaarheidstrainer met het gecertificeerd weerbaarheidsprogramma “Kidz Power”. Op het eind van het schooljaar evalueren we het programma met ouders en leerlingen, in twee apart van elkaar gehouden “bevragingen”. Het gemiddelde cijfer dat de ouders voor deze training in het afgelopen jaar gaven, was een 7,8. Bij de kinderen was dat 8,3. 

Wat komt er aan de orde in de training?

Hoe ga je om met intimidatie op straat en andere vormen van machtsmisbruik, pesten en/of andere rare, angstige of bedreigende omstandigheden?
Het programma bestaat uit 8 lessen. De meisjes en jongens hebben apart les.
Verschillende communicatievormen, praten in de kring en lichamelijke zelfverdedigingstechnieken komen aan de orde.
De trainingsonderdelen zijn:
• Non-verbale en verbale weerbaarheid;
• Herkennen van gevaar;
• Confrontatieregels;
• Persoonlijke veiligheidstechnieken en tactieken (alerte houding);
• “Nee” zeggen;
• Om hulp vragen;
• Zelfverdedigingstechniek. Wat mag ik wel en wat niet?

Voor dit soort trainingen krijgen wij als school geen reguliere bekostiging vanuit het Ministerie van Onderwijs. De ouderraad betaalt een deel van de cursus, de school betaalt een deel en we vragen van de ouders voor ieder kind, een bijdrage van
€ 35,00 per schooljaar.