Home
Menu
Zoeken Annuleer


Het jaarverslag. 


Ieder jaar maken wij in de maanden oktober - november een jaarverslag. Het jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. 

Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk informeren. Het jaarverslag wordt aan de medezeggenschapsraad en het team gepresenteerd en vervolgens aan het College van Bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk. 

Jaarverslagobswalien20172018.pdf