Home
Menu
Zoeken Annuleer

Veiligheidsplan


Scholen zijn verplicht om veiligheidsbeleid uit te werken in een plan en dit op te nemen in de schoolgids. Het schoolveiligheidsplan heeft vooral betrekking op de thema's agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. 

Schoolveiligheidsplan

Meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling 
Beleidslijn informatieverstrekking