Home
Menu
Zoeken Annuleer

Privacy


Binnen SOPOW gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Op de site van 
SOPOW onder het kopje "privacy" kunt u alle informatie vinden (waaronder het privacy statement).

Aan de ouders van onze school wordt jaarlijks gevraagd de onderstaande formulieren  in te vullen en op school in te leveren: 

Formulier privacyvoorkeuren Walien.pdf