Home
Menu
Zoeken Annuleer

Ouderhulp

Er wordt geregeld een beroep gedaan op ouders om te assisteren bij vervoer naar voorstellingen, tentoonstellingen, musea, enzovoort. Ook wordt er hulp gevraagd bij trainingen en begeleiding voor diverse sporttoernooien.

Onze school 't Waliën kent een 'ouderhulplijst'. Hierop kunnen ouders aangeven welke hulp ze aan school kunnen bieden. Dat kunnen ook activiteiten buiten schooltijd zijn, zoals klussen op het plein, e.d. Hulpouders zijn via het bevoegd gezag verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (W.A.).

Ouderbetrokkenheid

Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school. Ouders zijn altijd welkom wanneer ze iets willen weten over de school of hun kind(eren). We voeren minimaal twee keer per jaar driehoeksgesprekken (kind-ouders-leerkracht). Daarnaast is het altijd mogelijk om gewoon even binnen te wandelen.

Eén keer per jaar is er een algemene ouderavond in de school. Hier wordt verslag gedaan over wat de ouderraad en de medezeggenschapsraad hebben gedaan. Vaak zijn er op deze avonden sprekers met onderwerpen die met onderwijs te maken hebben.