Home
Menu
Zoeken Annuleer

Leerplicht

Als uw kind vier jaar wordt ‘mag’ hij of zij hele dagen naar school. Als uw kind vijf jaar wordt ‘moet’ hij of zij naar school. Dit heet leerplicht.

Er zijn enkele 'spelregels' waaraan we ons te houden hebben: 

  • U moet zich houden aan de schoolvakanties. 
  • Alleen in bijzondere situaties mag de directeur van de school een kind vrijgeven om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dit mag één keer per jaar en niet langer dan 10 dagen. (Dit geldt bijvoorbeeld voor ouders die door hun beroep niet tijdens de schoolvakantie vrij kunnen nemen).
  • Er wordt wel vrij gegeven voor speciale dagen, zoals een begrafenis of huwelijk in de familie.
  • Vrij vragen moet altijd door de ouders/verzorgers schriftelijk gebeuren bij de directeur van de school. De directeur beslist of uw kind vrij kan krijgen. 
 Formulier aanvraag verlof

Afwezigheid melden

Als uw kind naar de dokter, tandarts of een specialist moet tijdens de lesuren hoeft u dat niet aan te vragen. Wel moet u dit tijdig doorgeven aan de school. Dat kan door te bellen of door een berichtje via Parro aan de groepsleerkracht.

Voor meer informatie zie de verzuimkaart van de gemeente. 

Verzuimkaart Gemeente Winterswijk