Home
Menu
Zoeken Annuleer

Overblijven

 

Er is gelegenheid om over te blijven op maandag, dinsdag, donderdag en (voor de bovenbouw) op vrijdag.

Ouders/verzorgers die dat willen, kunnen hun kind(eren) op school laten overblijven. Bijna iedereen blijft over. Het eten gebeurt onder toezicht van de groepsleerkrachten. 

Het houden van toezicht in de aansluitende pauze behoort niet tot de taken van het personeel. Dit wordt gedaan door de ouders. De verantwoordelijkheid van het overblijven ligt bij het Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk. De toezichthouders zijn door de stichting voor hun wettelijke aansprakelijkheid verzekerd.

Het laatste kwartier van de middagpauze is er toezicht door een leerkracht. 

Alle ouders die leerlingen over laten blijven, werken mee aan deze toezichtregeling. Hiervoor wordt jaarlijks een rooster opgesteld. Slechts als iedereen op deze wijze meewerkt, kan het overblijven kosteloos en naar tevredenheid van alle betrokkenen worden gerealiseerd. 


Buitenschoolse opvang

 

De kinderen van onze school worden door diverse BSO-organisaties opgehaald.