Home
Menu
Zoeken Annuleer

Overblijven

 

Kinderen blijven over op maandag, dinsdag, donderdag en bovenbouwkinderen ook op vrijdag. Het eten gebeurt onder toezicht van de groepsleerkrachten. 


Het houden van toezicht in de aansluitende pauze behoort niet tot de taken van het personeel. Dit wordt gedaan door de ouders. De verantwoordelijkheid van het overblijven ligt bij SOPOW. De toezichthouders zijn door de stichting voor hun wettelijke aansprakelijkheid verzekerd.

Het laatste kwartier van de middagpauze is er toezicht door een personeelslid. 

Alle ouders die leerlingen over laten blijven, werken mee aan deze toezichtregeling. Hiervoor wordt jaarlijks een rooster opgesteld. Slechts als iedereen op deze wijze meewerkt, kan het overblijven kosteloos en naar tevredenheid van alle betrokkenen worden gerealiseerd. 


Buitenschoolse opvang

 

Het kan zijn dat kinderen van onze school worden opgehaald door diverse BSO-organisaties. Ouders zijn hier zelf verantwoordelijk voor.