Home
Menu
Zoeken Annuleer

Jaarverslag

Ieder jaar maken wij in de maanden oktober/november een jaarverslag. Het jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk informeren. Het jaarverslag wordt aan de medezeggenschapsraad en het team gepresenteerd en vervolgens aan het College van Bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk.

Jaarverslag OBS 't Waliën 2017-2018.pdf